Ankieta


wyniki

ZALEWSKIE CENTRUM KULTURY jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Nasza placówka ma na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej miejscowości do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami i współorganizatorami Wielu imprez. Organizujemy różnego rodzaju festyny, konkursy, wystawy, zabawy, itp. Praca i działalność M-GCK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę z dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Centrum Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie. Dumą M-GCK w Zalewie jest zalewska młodzież, która uczestniczy w różnego rodzaju proponowanych przez nas zajęciach oraz bierze udział w  konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia.

M-GCK  promuje społeczną aktywność na terenie miasta i powiatu  .  Centrum Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze, pokazy, itp.