Ankieta


wyniki

Zajęcia „PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI”

Od stycznia 2016 r. grupa 12 dzieci z terenu Gminy Zalewo brała udział w zajęciach organizowanych przez Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie w ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieci". Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu było nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii oraz przedsiębiorczości, kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym u dzieci w wieku 4-5 lat, a także kształtowanie kompetencji budowania wiedzy ekonomicznej dzieci. Dzieci spotykały się raz w tygodniu w M-GCK i pod okiem przeszkolonego pracownika Centrum Pani Kamili Charkawa, przez zabawę i własne działania, uczyły się podstawowych zagadnień ekonomii. Program zajęć był uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci. Brak zagadnień ekonomicznych we wczesnej edukacji zapewne wynika z przekonania, że wiedza ekonomiczna jest za trudna dla małych dzieci, a decyzje finansowe dotyczące dzieci są podejmowane przez rodziców. Tymczasem zauważyłam, że już nawet 4-letnie dzieci posiadają i wydają własne pieniądze, często nie znając ich wartości i nie umiejąc planować wydatków. Program „Przedsiębiorcze dzieci” kształtuje kompetencje finansowe: dostarcza wiedzy, umiejętności, postaw. Zajęcia rozpoczynały się od tematów znanych dzieciom z codziennych czynności – sklep i zabawa w robienie zakupów, przygotowanie listy zakupów, porównywanie cen. Następne zadania były nieco trudniejsze – szukaliśmy sposobu na zarobienie pieniędzy na zakupy. Kolejne zadania takie jak: wspólne wyjścia do sklepu, samodzielne zakupy i przygotowanie ulubionej potrawy, to zwieńczenie działań zarabiania na sukces. Kolejny etap zajęć to poznawanie funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorczych: banków, przedsiębiorstw lokalnych, urzędów gmin i sołectw. Osoby pracujące w tych instytucjach stały się dla dzieci ekspertami od pieniędzy, a także doradcami w dziecięcych działaniach przedsiębiorczych. Dzieci podczas zajęć w praktyce poznały mechanizmy dotyczące kupowania i sprzedawania, oszczędzania, planowania wydatków, inwestowania. Ważną częścią cyklu jest także blok dotyczący reklamy i działań marketingowych. Dzieci samodzielnie występowały w reklamach co przyczyniło się do ich otwartości, śmiałości i promowania własnej osoby.

Ponadto, zajęcia tego typu to także ćwiczenie umiejętności społecznych, nawiązywanie współpracy w grupie, z osobami z najbliższego otoczenia oraz utrwalanie poczucia przynależności i odpowiedzialności za lokalną społeczność.

Ze względu na duże zainteresowanie dzieci i rodziców zajęcia zostaną wznowione wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pod opieką doświadczonego instruktora- Pani Kamili Charkawa.