Ankieta


wyniki

Koło Języka

Niemieckiego

 

 

Koło języka niemieckiego przy MGCK w Zalewie istnieje od 2004 roku. Zajęcia prowadzi germanistka Irena Wółkiewicz .

Odbywają się one w dwóch grupach: młodszej i starszej po jednej godzinie w tygodniu.

Dobór metod i środków nauczania skierowany jest na pobudzenie wszystkich zmysłów małych dzieci. Praca odbywa się bez podręczników ale przez organizowanie gier i zabaw, uczenie krótkich tekstów piosenek i wierszyków. Lubianym przez dzieci są różnego rodzaju konkursy. Taki sposób nauczania skutkuje faktem, że bawiąc się uczniowie nie zauważają, że się uczą. Gry i zabawy rozwijają spostrzegawczość, kształtują wyobraźnię i silną wolę, powodują, że wysiłek umysłowy grającego wsparty jest poprzez zaangażowanie  emocjonalne. Ośmiela to nawet nieśmiałych uczniów. Najczęściej stosowane zabawy to: echo, bingo, blinde, kuh, memory, ratspiel a także zajęcia plastyczne. Zabawy te uczą m.in. dni tygodnia, miesięcy, rozpoznawanie części ciała, kolorów, liczb. Z osiągnięciem celu nauczania wiąże się konieczność współzawodnictwa. Gry i zabawy w tym wieku podnoszą poziom motywacji do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Swobodny, niewymuszony i przyjemny sposób uczenia wpływa na zauważenie przez dzieci, że język niemiecki nie jest trudnym językiem i  można go się nauczyć w prosty sposób. Jednym z zadań koła j. niemieckiego jest przygotowanie dzieci do uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Niemieckiej, który już od 8 lat odbywa się w MGCK w Zalewie. Nasze dzieci zajmują przodujące miejsca w tym konkursie u jako laureaci uczestniczą w festiwalach regionalnych i wojewódzkich tj. w Olsztynku i w Ostródzie.