Ankieta


wyniki

REGULAMIN I PRZEGLĄDU PIOSENKI LUDOWEJ I BIESIADNEJ "GŁĘBOKA STUDZIENKA"

I  PRZEGLĄD  PIOSENKI LUDOWEJ i BIESIADNEJ „Głęboka Studzienka”  ZALEWO  2017

Organizator : Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie

REGULAMIN

   1. Cel konkursu:

-  Ochrona i  popularyzacja muzyki instrumentalnej i polskiej piosenki ludowej i biesiadnej

-  Kultywowanie polskich tradycji  biesiadnych, staropolskich  wśród dzieci i młodzieży

- Pielęgnowanie  tradycji  i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży

- Integracja różnorodnych środowisk poprzez wspólne śpiewanie,

2.   Zasady uczestnictwa:

- W  Przeglądzie  mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do lat 18 oraz zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne.  

- Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub reprezentując instytucje kultury, organizacje społeczne i koła zainteresowań

-  Każdy podmiot wykonawczy prezentuje dwie  piosenki: jedną  wskazaną przez organizatora (lista w załączniku), druga wybrana przez wykonawcę.

- Organizator dopuszcza wykonanie tylko jednego utworu  wybranego z listy utworów .

 - Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć  8 minut

-  Rodzaj akompaniamentu dowolny

3.   Sprawy organizacyjne:

 -  Kolejność prezentacji uczestników ustala Organizator

-  Podkłady muzyczne przynosimy na nośnikach  CD  lub pendrive

–  Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na  koszt własny lub  instytucji delegującej dotyczy to również ubezpieczenia

–   Zgłoszenie udziału w Przeglądzie  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne  prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału.

–  Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

4. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:

M-GCK w Zalewie – sala widowiskowa

                    31  marca  2017 r.   godz. 09.00  /piątek /

Postanowienia końcowe:

Przegląd podzielony zostanie na  4 kategorie

- przedszkola (soliści , zespół)

- szkoły podstawowe (soliści, zespół)

- gimnazjum (soliści, zespół)

- szkoły ponadgimnazjalne (soliści, zespół)

Oceny umiejętności wokalnych, stopnia trudności wykonywanych utworów, doboru repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać na adres Organizatora  w nieprzekraczalnym  terminie do 24 marca 2017r., albo w formie elektronicznej na adres e-mailowy  mgckis@o2.pl

 

Wszelkie informacje udziela M-GCK w Zalewie pod numerem 89 -7588283