Ankieta


wyniki

KARTA ZGŁOSZENIOWA- I PRZEGLĄD PIOSENKI LUDOWEJ i BIESIADNEJ „Głęboka Studzienka’ ZALEWO 2017

 I  PRZEGLĄD  PIOSENKI LUDOWEJ i BIESIADNEJ „Głęboka Studzienka’  ZALEWO  2017

/w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2017 r./

1.       Nazwisko i imię wykonawcy

 

      …………………………………………………………………………………………………..

2.       Imię i nazwisko instruktora

 

       ………………………………………………………………………………………………….

3.       Pełna nazwa placówki delegującej /adres/ nr  telefonu/ email/

 

………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

4.       Tytuły prezentowanych utworów

 

a………………………………………………………………………………………………….

 

       b…………………………………………………………………………………………………

5.       Krótka informacja o zespole /liczba osób/

 

      ………………………………………………………………………………………………….

 

      ………………………………………………………………………………………………….

 

      ………………………………………………………………………………………………….

6.       Wymagania sprzętowe

 

       …………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

 

                

           podpis        ..........................................