Ankieta


wyniki

Dzień Seniora w Urowie

15 października w Urowie odbyło się spotkanie Seniorów. Spotkanie to było wyrazem szacunku dla najstarszych mieszkańców. Takie spotkania w Urowie maja już kilkuletnia tradycję. Zgromadzonych w Świetlicy Seniorów powitała Sołtys Pani Ewa Nykolyszak oraz  odczytała życzenia od Burmistrza Pana Marka Żylińskiego.

Dzień Seniora, to również okazja do zabaw, konkursów i wspomnień. Dlatego, też pracownicy M-GCK w Zalewie Fryderyka Małachowska i Kamila Charkawa dołączając się do życzeń zachęciły do wspólnej zabawy.

Miłą niespodzianka było także wspólne odśpiewanie piosenki „sto lat” dla najstarszej seniorki na spotkaniu Pani Marii Papińczak, a także występ taneczny Pań z Urowa.

Na zakończenie, każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy medal. Dla wszystkich gościnnie wystąpił zespół ludowy „GOSPOSIE” z Rudzienic.

Tegoroczny dzień seniora upłynął wszystkim obecnym na dobrej zabawie,
w miłej i ciepłej atmosferze. Dziękujemy Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej za zorganizowanie tak ciekawego spotkania.