Ankieta


wyniki

REGULAMIN I PRZEGLĄD „ZESPOŁÓW” w PIOSENCE LUDOWEJ i BIESIADNEJ „JARZĘBINA CZERWONA” ZALEWO 2017

I  PRZEGLĄD  „ZESPOŁÓW” w PIOSENCE LUDOWEJ i BIESIADNEJ „JARZĘBINA CZERWONA”  ZALEWO  2017

Organizator : Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie

REGULAMIN

   1. Cel konkursu:

-  Ochrona i  popularyzacja polskiej piosenki ludowej i biesiadnej

-  Kultywowanie i pielęgnowanie polskich tradycji  staropolskich 

- Integracja różnorodnych środowisk poprzez wspólne śpiewanie

2.   Zasady uczestnictwa:

- W  Przeglądzie  mogą brać udział „zespoły” wokalne, wokalno-instrumentalne.  

- Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub reprezentując instytucje kultury, organizacje społeczne i koła zainteresowań

-  Każdy podmiot wykonawczy prezentuje dwie  piosenki: jedną  wskazaną przez organizatora (lista w załączniku), druga wybrana przez wykonawcę.

- Organizator dopuszcza wykonanie tylko jednego utworu  wybranego z listy utworów .

 - Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć  8 minut

-  Rodzaj akompaniamentu dowolny

3.   Sprawy organizacyjne:

 -  Kolejność prezentacji uczestników ustala Organizator

-  Podkłady muzyczne przynosimy na nośnikach  CD  lub pendrive

– Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na  koszt własny lub  instytucji delegującej dotyczy to również ubezpieczenia

–   Zgłoszenie udziału w Przeglądzie  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne  prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału.

– Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

4. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:

M-GCK w Zalewie – sala widowiskowa

28 kwietnia  2017 r.   godz. 16.00  /piątek /

Postanowienia końcowe:

W „Przeglądzie” obowiązywać będzie I kategoria – ZESPOŁY  

Oceny umiejętności wokalnych, stopnia trudności wykonywanych utworów, doboru repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki „Przeglądu” zostaną opublikowane na stronie M-GCK w Zalewie  oraz na profilu Facebook do końca kwietnia 2017r.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać na adres Organizatora  w nieprzekraczalnym      terminie do 25 kwietnia 2017r., albo w formie elektronicznej na adres e-mailowy  mgckis@o2.pl

Wszelkie informacje udziela M-GCK w Zalewie pod numerem 89 -7588283