Ankieta


wyniki

Święto Plonów

"ŚWIĘTO  PLONÓW"  2012 r."

             2 września 2012 r. po  raz czwarty w Zalewie obchodzono "Święto Plonów".               Rolnicy oraz mieszkańcy gminy Zalewo świętowali ukończenie żniw i zbiorów płodów rolnych.  Dożynki - święto rolniczego stanu, są jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem składanym Bogu za plony i szczęśliwy przebieg żniw. Niedzielne uroczystości rozpoczęto

w Kościele Parafialnym w Zalewie Mszą Świętą dziękczynną, którą koncelebrowali                   Ksiądz Proboszcz Stanisław Gajewski i Ksiądz Kanonik Jan Litwin.

Uroczystości kościelne uświetnił koncert Chóru "Camerata"   z Iławy. Tegorocznej ceremonii "Święta Plonów" przewodniczyli Starostowie Dożynek : Pani Magdalena Suchocka-Jurysta

-rolnik z Urowa, oraz Pan Mirosław Taciak- rolnik z Wielowsi. Podczas uroczystości, na ręce Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego, Starostowie przekazali chleb z tegorocznych plonów, który po poświęceniu został podzielony między uczestników Mszy Świętej. Natomiast Ksiądz Proboszcz otrzymał kosz z darami, wręczony przez Starostę i dzieci. Po Mszy Świętej dziękczynnej, gospodarze, delegacje wieńcowe oraz goście, w barwnym korowodzie z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rybna, udali się na plac przy muszli koncertowej, gdzie uroczystego otwarcia "Święta Plonów 2012r." dokonał Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński oraz Starostowie Dożynek. Burmistrz  w przemówieniu okolicznościowym, złożył podziękowania rolnikom za ich trud i ciężką pracę na roli.

Część artystyczną imprezy rozpoczął występ zespołu wokalnego „Jezioranki”, działającego przy M-GCK w Zalewie, oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rybna.

Następnie komisja oceniająca w składzie: Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek, W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Całka oraz Pani Irena Kobza z Ośrodka Doradztwa Rolniczego – rozstrzygnęli  konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wybór był trudny, ponieważ wszystkie wieńce zachwycały pomysłowością, walorami estetycznymi oraz techniką wykonania. Ostatecznie I miejsce zajął wieniec Sołectwa Półwieś, II miejsce - Sołectwo Wielowieś, III miejsce - Sołectwo Jerzwałd. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pieniężne, zaś laureaci pierwszego miejsca, będą reprezentowali gminę podczas "Wojewódzkich Dożynek 2012", w Olsztynku.

Podczas tegorocznych dożynek po raz pierwszy zostali uhonorowani rolnicy z terenu gminy Zalewo, przez firmy współpracujące z rolnikami i dla rolnictwa.

Burmistrz  Zalewa oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Pani Fryderyka Małachowska wręczyli również wyróżnienia za udział w konkursie "Czysta zagroda wiejska".

I miejsce i Puchar Burmistrza Zalewa otrzymała Pani Emilia Marzęcka z Witoszewa,   zaś                      

pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, sponsorowanych  przez Młyny „Szczepanki” Sp. z o.o. Natomiast Pan Mirosław Taciak  wręczył Puchar Starostów Dożynek zwycięskiej parze Mateuszowi Jaworskiemu i Marcinowi Sielczak, którzy zajęli I miejsce w Turnieju Piłki Plażowej.  Pan Edward Całka, organizator zawodów wędkarskich, które odbyły się w sobotę  01 września 2012r. - w ramach "Święta Plonów ", oraz Burmistrz Zalewa, wręczyli podczas niedzielnych uroczystości wyróżnienia dla najlepszych zawodników w kat. osób dorosłych oraz młodzieży. W sobotę odbył się również Miejsko-Gminny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Zalewa, I miejsce zajął Kamil Makowski.

Podczas  gminnego "Święta Plonów " nie mogło zabraknąć dobrej muzyki, tak więc  imprezę uświetnił koncert olsztyńskiego zespołu "Horpyna" - grającego folk-rock ukraiński.  

M-GCK w Zalewie po raz pierwszy zorganizowało i przygotowało Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza, który poprowadziła Pani Kamila Charkawa. Celem turnieju była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy, a także wyrabianie nawyków aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy. W turnieju wzięło udział sześć drużyn z całej gminy. I miejsce zajęła czteroosobowa drużyna Sołectwa Bądki, która otrzymała Puchar Burmistrza oraz kosz z niespodzianką. Pozostałe drużyny również otrzymały kosze ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 

W trakcie imprezy, w godzinach wieczornych, mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć „Paradę optymistek” na jeziorze Ewingi. Czternastu uczestników parady z UKS „Zefir”, których opiekunem jest Pan Paweł Romaszko, otrzymało pamiątkowe medale z rąk Burmistrz Zalewa.

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości dożynkowych organizatorzy zapewnili dobrą zabawę przy muzyce zespołu "Flesz".                                                                  

Organizatorzy : Urząd Miejski oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie, dziękują Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Gajewskiemu, Starostom Dożynek, sponsorom: Młynom „Szczepanki” Sp. z o.o, Piekarni "Szymkowski" w Zalewie, Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, Pani Elżbiecie Piękoś, Andrzejowi i Łukaszowi Brejta – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Lechowi Jacyno                         i Janowi ,Wiesławowi  Podlaskiemu – „Polirol”, oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację                              i przebieg imprezy.